Certifierad för estetiskt injicering

Information från Estetiska injektionsrådet.

Information till dig som patient som skall göra en estetisk injektionsbehandling

Den här kliniken har en behandlare som är Certifierad för estetisk injicering.

Certifieringen utfärdas av Estetiska Injektionsrådet och utgör en trovärdig kvalitetsstämpel för behandlande läkare, sjuksköterskor och tandläkare och erbjuder Dig som patient möjlighet att göra upplysta och trygga val.

Alla med rätt medicinsk utbildning som arbetar med estetiska injektionsbehandlingar kan certifiera sig och förväntas följa det etiska kontraktet som de förbinder sig till vid certifieringen.
För mer information besök www.estetiskainjektionsradet.se

 

IMG_8995

Kommentera