Behandling av gummy smile och läppar.

Ibland krävs det att kombinera de båda produkterna – Botulinium toxin och fillers Juvéderm för att få en bra effekt på gummy smile. Hon ville även få volym i läpparna och Juvéderm Volift ger ett fint resultat.

Idag kom hon på en uppföljning efter 4 månader, se före – och efterbilder.

Kommentera