Botuliniumtoxin – botox

Botox är ett läkemedel som påverkar muskeln och används både inom medicinska och estetiska aspekter. Används dagligen inom sjukvården och på kliniker. Ett väldokumenterat läkemedel som används både för att behandla:

  • Hyperhidros: svettningar
  • Migrän
  • Spasticitet i samband med dynamisk spetsfot orsakad av spasticitet.  Spasticitet i handled, hand och i fotleden hos vuxna patienter efter stroke.
  • Cervikal dystoni (spastisk torticollis) – innebär att du inte kan hålla huvudet rakt, halsens och nackens muskler har påverkats och kan dra ned huvudet. Behandling med botox hindrar den aktiviteten och tar bort smärtan.
  • Blåsstörningar: överaktiv urinblåsa med symtom på urininkontinens, trängningar och täta blåstömningar.
  • Urininkontinens hos vuxna
  • Rynkor

Rynkor är mitt område och behandlar dagligen personer som vill se piggare och fräschare ut. Även de som har ofta spänningshuvudvärk lindras.

 

IMG_1498 IMG_1499 IMG_1500

 

Kommentera