Välj rätt behandlare – Vad utöver preparatet betalar du för?

Som konsument inom skönhetsbranschen är det viktigt att skaffa information om behandlarens erfarenhet, utbildning och behandlarens val av produkt.

Att som konsument leta efter ett bra erbjudande är naturligt, men att bara se till pris kan ge orsak att ångra sig. Det annonseras mycket om billiga behandlingar och kampanjrabatter, men som så ofta kanske det i slutändan både blir dyrare sett i pengar och risktagande att nappa på kampanjer av detta slag.

Idag kan vem som helst erbjuda estetiska injektionsbehandlingar utan att varken uppvisa adekvat utbildning eller erfarenhet. Dessutom förekommer fillersprodukter på marknaden som saknar god vetenskaplig dokumentation.

Av den anledningen har Estetiska Injektionsrådet www.estetiskainjektionsradet.se tagit fram en certifiering för injektionsbehandlingar.

Målet är att öka konsumentskyddet och hjälpa konsumenter att hitta kvalificerade behandlare samt att skapa en kvalitativ och trygg skönhetsbransch för alla.

Certifieringen ska vara för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och för att bli certifierad krävs att man avlägger ett prov inom ansiktets fysiologi, basal injektionskunskaper och komplikationshantering.

Vad betalar konsumenten för?

– Att utövaren har en god erfarenhet, kunskap, är uppdaterad och aktiv inom olika utbildningar inom skönhetsingrepp såsom fillers, botuliniumtoxin och kirurgiska ingrepp

–  Godkända fillersprodukter – FDA – godkända (Food and Drug Administration) – en amerikansk livsmedels- och läkemedelsmyndighet som ansvarar för mat, kosttillskott, läkemel, kosmetika, medicinsk utrustning m.m. FDA ser till att kraven följs och det blir ett tydligt kvalitetsbevis.

CE – godkända – CE-märkning visar att tillverkaren eller importören har följt de grundläggande krav som återfinns i de EU-direktiv.

De produkter som har en god dokumentation i studier och en lång erfarenhet av resultat och säkerhet är bland annat Restylane www.restylane.se och Juvéderm www.juvedermfillers.se

– Säker och trygg behandling där du även kan nå din behandlare dygnet runt

– Patientförsäkring

Checklista:
– Utbildning

– Erfarenhet

– Kunskap

– Certifiering

– Produkt

Injektioner av fillers och botuliniumtoxin är behandlingar med få biverkningar om man gör på rätt sätt men det kan uppstå komplikationer som kan få allvarliga reaktioner om de inte diagnosticeras eller inte behandlas på rätt sätt. En konsument ska alltid ha möjlighet att kunna nå sin behandlare dygnet runt vid oro, vid frågor och vid funderingar.

 

Kommentera