Behandling av halsen

Behandling av halsen är ett svårt område på grund av att många har svåra förutsättningar när de väl söker för det. Vissa har för mycket fett och hudöverskott vilket krävs kirurgi för att få en förbättring. Det är en operation som sker i narkos och konvalescenstiden är på cirka 2-4 veckor.  Jag såg många erfarenhet från Akademikiniken då jag fina resultat efter kirurgi.

Kommentera