Botox – Botulinumtoxin typ A

Botox är ett rent naturmedel, ett högrenat bakterieprotein, Botulinumtoxin typ A. Kliniska prövningar av läkemedlet påbörjades på 1950-talet och i Sverige har det varit godkänt i snart 20 år. Över 110 olika användningsområden för Botox har publicerats vetenskapligt och även om läkemedlet gjort sig mest känt för estetiskt användning mot rynkor så används faktiskt 90% av all Botox för medicinska skäl såsom ansiktsförlamning, överdriven svettning, tandgnissling, migrän, spasticitet m.m. Botox ges genom injektion och mängden som används vid behandling är extremt liten. Effekten av injektionen kommer inom några dagar, utvecklas gradvis och full effekt 14 dagar.

En del kunder till mig kommer inte altid av estetiska skäl utan att de vill endast dämpa sin beskymmersrynka, då de har ofta har spänningshuvudvärk vilket ger en bra effekt med Botox.

Det finns även studier där Botox ger bra effekter mot depression, så användningsområdena för Botox blir bara fler och metoderna utvecklas snabbt.

IMG_5794

Kommentera