Vad är gummy smile?

Gummy smile kallas när tandköttet syns tydligt när du ler.

En av behandlingarna är botox som dämpar muskeln när du ler. Det är ett stick på vardera sida av näsvingarna och effekten kommer successivt och full effekt efter 14 dagar då uppföljning sker. Ibland krävs även fillers – Restylane eller Juvéderm för att få en tydligare effekt.

IMG_5736

Kommentera