Fotogodkännande

FOTOGODKÄNNANDE
Det krävs alltid ett fotogodkännande från personen som jag behandlar innan jag kan använda fotot inom utbildning, tidningar/magasin eller internet. Kunden får skriva under om hon godkänner eller godkänner inte för att lägga upp bilder.

Kommentera